Qurilish ishlarida o‘sish kuzatilmoqda

2019 yilning yanvar-iyul oylarida O‘zbekiston Respublikasida jami 38 984,9 mlrd so‘mlik qurilish ishlari bajarilgan bo‘lib, o‘sish sur’ati o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 19,3 foizga o‘sganini ko‘rish mumkin.

Joriy davrda jami qurilish ishlari hajmida yirik qurilish-pudrat tashkilotlarining ulushi 9 479,7 mlrd so‘m, kichik korxona va mikrofirmalarniki  21 272,5 mlrd so‘m va norasmiy sektorniki 8 232,7 mlrd so‘mni tashkil etgan.


Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davri bilan solishtirganda mos ravishda 13,6 foiz ko‘p ishlar bajarilgan bo‘lib, jami qurilish ishlari hajmidagi yirik qurilish-pudrat tashkilotlarining ulushi o‘tgan yildagi ko‘rsatkich darajasidan 1,2 foiz punktga kamaygan.

Kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hajmi joriy davrda qurilish ishlarini bajargan boshqa tashkilotlarga nisbatan keskin oshganini kuzatish mumkin. Ular hissasiga jami qurilish ishlari hajmining 54,6 foizi to‘g‘ri kelib, o‘tgan yilning shu davridagi ko‘rsatkichga nisbatan 3,3 foiz punktga ko‘payganini ko‘rish mumkin. Shuningdek, ular hissasiga to‘g‘ri kelgan qurilish ishlari hajmi o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 126,8 foizni tashkil etgan holda 21 272,5 mlrd so‘m miqdorida qayd etildi.

Norasmiy sektor hissasiga to‘g‘ri kelgan qurilish ishlari ulushi o‘tgan yildagi ko‘rsatkichga nisbatan 2,1 foiz punktga kamayib, 21,1 foizni tashkil etdi va 8 232,7 mlrd so‘m miqdorida qayd etildi. O‘tgan yilning mos davridagi hajm bilan solishtirganda 109,0 foizni tashkil etgani kuzatildi.

Shuni ta’kidlab o‘tish kerakki, joriy yilning o‘tgan davrida bajarilgan qurilish ishlarining katta qismi yangi bino va inshootlarni qurish bo‘yicha bajarilgan bo‘lib, jami qurilish ishlarining 76,8 foizi yoki 29 927,2 mlrd so‘m miqdoridagi ishlar yangi ishlab chiqarish quvvatlari, turar joy va boshqa ijtimoiy ob’yektlarni barpo etishga qaratilgan. Yilning shu davrida yirik qurilish tashkilotlari tomonidan 8 371,0 mlrd so‘mlik (o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 88,3 foiz), kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan 14 069,2 mlrd so‘mlik (66,1 foiz), norasmiy sektor tomonidan esa 7 487,0 so‘mlik (90,9 foiz) yangi qurilish ishlari bajarilgan.

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha qurilish ishlarining asosiy qismi loyihalarni ishlab chiqish, turar joy va yashash uchun mo‘ljallangan binolar hamda noturar joy binolarini qurish bo‘yicha amalga oshirilgan ishlardan tashkil topdi. Xususan, jami qurilish ishlaridan binolar va inshootlarni bunyod etish 72,9 foizni, fuqarolik ob’yektlarini qurish 13,6 foizni va ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari 13,5 foizni tashkil etgan.

Mazkur qurilish ishlarida yirik qurilish tashkilotlari ulushi 21,7 foizni (o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 3,6 foizga kamaygan), kichik korxona va mikrofirmalarning ishtiroki 49,9 foizni (6,1 foiz punktga ko‘p) va norasmiy sektordagi ulush 28,4 foizni (2,5 foiz punktga kam) tashkil etgan.

Fuqarolik ob’yektlarini qurish bo‘yicha yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hajmining ulushi 42,8 foizni tashkil etdi va o‘tgan yildagi ko‘rsatkichga nisbatan 8,5 foiz punktga ko‘paydi. Shuningdek, kichik korxona va mikrofirmalar ulushi mos ravishda 54,5 foiz (7,7 foiz punktga kamayish) va norasmiy sektorning ulushi 2,7 foizni (0,8 foiz punktga kamayish) tashkil etdi.

Ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari tarkibida yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan ishlar hajmining ulushi o‘tgan yildagi ko‘rsatkichga nisbatan 1,5 foiz punktga ko‘payib, 19,7 foizni tashkil etdi. Qolgan 80,3 foizi kichik korxonalar va mikrofirmalar hissasiga to‘g‘ri kelib, o‘tgan yildagi ko‘rsatkichga nisbatan 1,5 foiz punktga kamaydi.

Hududlar kesimida olib qaralganda, qurilish ishlari bo‘yicha eng yuqori o‘sish sur’atlarini Qoraqalpog‘iston Respublikasida (31,0 foiz), Toshkent shahrida (29,2 foiz), Navoiy (29,0 foiz), Surxondaryo (24,2 foiz) Qashqadaryo (11,2 foiz) viloyatlarida ko‘rish mumkin.

Yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan ishlarning jami hajmidagi ulushi Samarqand (viloyatdagi jami qurilish ishlari hajmining 1,4 foiz yoki o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 148,7 foiz), Jizzax (mos ravishda 3,4 foiz, 256,5 foiz) va Sirdaryo (3,4 foiz, 143,3 foiz) viloyatlariga to‘g‘ri keladi.
 

« Qaror va ijro: Shaffof qurilish – chinakam adolatli tizim Prezident Samarqandda «Sharq taronalari» xalqaro musiqa festivalini ochib berdi »